Taijiquanin taito on ns. 'kolminkertaista kultivointia', eli mielen, energian ja hengen tasapuolista harjoittamista.Sifu Wong Kiew Kit, 4. sukupolven Shaolin-taitojen jatkaja

taijiquan tai chi taiji 1Taijiquan on taistelutaito, jonka erityispiirteisiin kuuluu virtaavuus, sulavuus ja vastustajan voiman hyväksikäyttö. Se tekee harjoittelijastaan vahvan, elegantin, itsevarman, rohkean, terveen ja energisen.

Taidosta käytetyt nimet juontuvat kiinankielisestä termistä "taiji quanfa", jossa "taiji" tarkoittaa kosmosta ja "quanfa" taistelutaitoa. Toisin sanottuna Taiji, Tai Chi, Tai Chi Chuan ja Taijiquan viittaavat kaikki samaan asiaan - "Kosmoksen Kungfuun", eli taistelutaitoon, jossa korostetaan taistelutehokkuutta, terveyttä ja henkistä kehitystä.

Taijiquan kehitettiin Song-dynastian aikana Kiinan Shaolin-luostarissa patriarkka Zhang Sanfengin toimesta. Hän yhdisti taolaisen harjoittelun, Shaolin Kungfun ja Zen-meditaation yhdeksi, omaleimaiseksi harjoitusmuodokseen. Tällöin taitoa kutsuttiin nimellä "Wudang Kungfu" syntysijansa Shaolin Wudang -luostarin kunniaksi.

Shaolin Nordicissa opetamme Taijiquania kunnioittaen sen alkuperäistä tarkoitusperää perinteisenä taistelutaitona.

Alkeiskurssi