shaolin gate slider

Ylläpidämme edenneille oppilaillemme jatkuvaa opetusta viikottaisten opetustuntien ja erilaisten kurssikokonaisuuksien muodossa. Tyypillisesti harjoituskautemme jatkuvat läpi vuoden, elokuusta kesäkuun Juhannukseen, mutta järjestämme toisinaan erityiskursseja myös kesäkuukausina.

Kaikki alkeiskurssimme läpikäyneet oppilaat ovat tervetulleita mukaan jatkoryhmiimme. Alla listatut kurssit ovat elokuussa alkavalle syys-kevätkaudelle 2020-2021.


Jatkokurssit

24.08.2020
Taijiquan, jatkoryhmä
26.08.2020
Shaolin Kungfu, jatkokurssi
16.11.2020
Chi Kung, jatkokurssi

HUOM!   Jos haluat osallistua jatkokursseille, mutta olet huolissasi jatkuvasta covid-tilanteesta ja haluaisit ylläpitää sosiaalista etäännyttämistä tunneillamme, mainitse asiasta ilmoittautumisesi yhteydessä, niin pyrimme järjestämään opetuksen sinulle turvallisella tavalla.


Taijiquan advanced classes 2020-2021Syyskaudella 2020 keskitymme jatkoryhmässä Virtaava Vesi, Liikkuvat Pilvet -liikesarjan taistelusovellutuksiin, sekä erilaisiin sisäisen voiman harjoituksiin. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat soveltamaan sarjan sisältämiä tekniikoita käytännössä.

Myös Taiji-sapeli -sarjan harjoittelu jatkuu lyhyillä sapelin taistelusekvensseillä, sekä käytännön aseellisella pariharjoittelulla. Kevään 2021 puolella aloitamme "sapeli vastaan muut aseet" -harjoittelun.


Shaolin Kungfu, advanced classes 2020-2021Elokuussa 2020 jatkamme kevään teemaa omien taistelusekvenssien ja parhaiden yksilöllisten taistelutapojen löytämisessä ja kehittämisessä. Tutustumme vaihtelevien tekniikoiden ja strategioiden kautta erilaisiin tapoihin taistella, joista oppilaat voivat valita heille tehokkaimmat käyttää kungfuaan. Voimaharjoittelussa sekä siltojen käyttämisessä keskitymme "kovan" ja "pehmeän" voiman sovellutuksiin. Keväälle 2021 tultaessa keskitymme opitun käyttämiseen vapaassa sparrauksessa.

Tämän ohella oppilaat jatkavat omilla tasoillaan, sekä niihin kuuluvalla opetussisällöllä. Osa oppilaista aloittaa treenaamisen aseilla, sekä niihin kuuluvan voima- ja taisteluharjoittelun.


Chi Kung -advanced class, Autumn 2020Syyskauden harjoittelun teemana on Chi Kung ja vastustuskyky.

Opettelemme erilaisia harjoituksia, joilla vahvistaa kehoa, immuniteettijärjestelmää ja sietokykyä. Käsittelemme myös mielen roolia terveydessä, ja opimme erilaisia harjoituksia mielen voimistamiseen ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tällä erityiskurssilla voit syventää omaa chi kung-harjoitteluasi tasostasi huolimatta. Se on avoin kaikille Chi Kung-, Shaolin Kungfu-, tai Taijiquan-kurssin läpikäyneille oppilaille!captcha