shaolin 7Shaolin Nordicissa oppilaillamme on mahdollisuus oppia klassisia, erikoistuneita Shaolin-sarjoja ja -taitoja, sekä kungfu-tyylejä myös Shaolin-perinteen ulkopuolelta.

Olemme onnekkaita, että kaikista näistä taidoista meille on välitetty muodon lisäksi myös olennaisin, eli niiden käytännön sovellutukset sekä taistelussa että jokapäiväisessä elämässä, joka on kaikkien kungfu-taitojen ydin.

 

Alla lista sekä kuvaukset opetukseemme sisältyvistä kungfu-perinteistä. Lisää tietoa koulumme Shaolin Kungfu -opetusohjelmasta, ja miten erikoistaitoja harjoitellaan, löydät täältä.

 

 


Aseettomat taidot


shaolin kungfu 12 oldKlassiset Shaolin-sarjat

Neljä Porttia Tienristeyksessä

Neljä Porttia Tienristeyksessä on tärkeä klassinen Shaolin Kungfu -sarja, jota opetettiin vanhoissa Shaolin-luostareissa vielä ennen niiden polttamista maan tasalle Qing-dynastian hallituksen toimesta. Munkit harjoittelivat sitä luodakseen perustan kaikelle myöhemmälle kungfu-kehitykselleen. Koulussamme seuraamme tätä harjoittelun perinnettä.

 

Suuri Majesteettinen Sarja, tai Kolmoisvenytyksen Sarja

Tämä eteläisen Shaolin Kungfu -patriarkan Chi Simin perintöä oleva sarja sai alkuperäisen nimensä Shaolin-temppelin "Suuren Majesteettisen Salin" mukaan, jossa munkit usein sitä harjoittelivat, sekä myös "kolmoisvenytyksen" voimaharjoittelumenetelmästä, joka sarjaan sisältyy. Sarja käsittää kokonaisvaltaisen menetelmän Shaolin Kungfuun, mukaan lukien voimaharjoittelua, taistelusekvenssejä, taktiikoita sekä strategioita.

 

Shaolin Kungfun Kukkien Sarja

Kukkien Sarja oli monen legendaarisen Shaolin-mestarin, kuten esimerkiksi Ng Muin ja Fong Sai-Yukin, erikoisuus. Tämä edennyt sarja on nimensä mukaisesti tunnettu kukkaiskämmenen taidosta, sekä myös "vuotavista" iskuistaan sekä lävistävistä potkuistaan. Eleganteista liikkeistään huolimatta se sisältää myös tehokkaita menetelmiä voimaharjoitteluun. Olemme perineet tämän sarjan kahdesta lähteestä, Shaolin-patriarkka Chi Simin linjauksesta, sekä Choy-perheen Wing Chunin kautta.

 

Lohikäärmeen Voiman Chi-Virtauksen Sarja

Nimensä mukaisesti Lohikäärmeen Voima -sarja on tarkoitettu ensisijaisesti voimaa varten, eli ns. "lohikäärmeen voiman" sekä "lohikäärmeen nopeuden" harjoitteluun, mutta sarja sisältää myös kattavan lähestymistavan taistelusovellutuksiin. "Lohikäärmeen voima" on korkean tason taito. Shaolin-suurmestari Wong Kiew Kit on sanonut, että hän itse pitää sitä suurimpana saavutuksenaan kungfussa.

 

Shaolin Kungfun Ydin

Sanotaan, että tässä edenneessä sarjassa on parhaat tekniikat koko Shaolin Kungfussa. Shaolin Kungfun Ydin on pitkä sarja, jossa kukin tekniikka esiintyy vain kerran. Sarjan sovellutukset ovat edenneitä; ne ovat hienovaraisia, kokonaisvaltaisia ja usein myös yllättäviä. On perinteenä, että tätä sarjaa opetetaan vain mestarilta hänen valitsemalleen Shaolin-taitojen jatkajalle.


shaolin kungfu 16 wongMuut Shaolin-Tyylit

Shaolin Kungfun Apinan Muoto

Harjoittelemamme apina-kungfu kiteytyy taitoon nimeltä "Viiden Apinan Kahdeksantoista Kaatotekniikkaa", joka koostuu apina-kungfun viidestä erilaisesta luonteesta tai aspektista, sekä sisältää myös kahdeksantoista piiloitettua heitto- ja kaatotekniikkaa. Tämä taito on välitetty meillä eteläisen Shaolin-kungfun perinteestä, mestari Ho Fatt Namin linjauksesta. Kungfussa apinan leikkisät ja kujeilevat liikkeet kätkevät sisäänsä kuolettavia taistelutekniikoita. Apinan aseena opetamme ensisijaisesti sauvaa.

 

Shaolin Kungfun Lohikäärmeen Muoto

Koulussamme Lohikäärme on pohjoisen Shaolin Kungfun perua. Se oli Sifu Markuksen Shaolin-harjoittelussa hänen ensimmäinen erikoistumisensa. Lohikäärmeelle on luonteenomaista virtaavat liikkeet, jotka usein näyttävät pehmeiltä ja sulavilta, mutta voivat olla erittäin voimakkaita. Lohikäärmeen aseena opetamme ensisijaisesti miekkaa.

 

Lohan Kungfu

Shaolin-taitojen alkutaipaleella Lohan Kungfu oli Shaolin Kungfun kantamuoto, jonka ensimmäiset versiot käsittivät vain kahdeksantoista tekniikkaa. Myöhemmin se on kehittynyt Shaolin Kungfun rinnalla myös omana kungfu-tyylinään, jossa murskaavat nyrkkitekniikat ovat tärkeässä osassa. Koulussamme harjoiteltava Lohan Kungfu on taltioitu "Kahdeksantoista Lohan-Nyrkin" sarjaan.

 

Wudang Taijiquan

Patriarkka Zhang Sanfeng kehitti Kiinan Wudang-vuorella Taijiquanin Shaolin Kungfusta noin 700 vuotta sitten. Koska koulumme on etupäässä Shaolin-perinteen koulu, opettamamme Taijiquan edustaa tätä Wudang-perinnettä, eikä esimerkiksi myöhemmin kehittyneitä ja tunnetumpia Chen-, Hao-, Sun-, Wu- tai Yang-perhetyylejä. Taijiquan-harjoittelussamme painotamme tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti chi kungia, meditaatiota sekä taistelu- ja voimaharjoittelua. Korostamme vahvasti käytännönläheisten taistelutaitojen oppimista sekä soveltamista muoto- ja sarjaharjoittelun edelle. Koulumme Taijiquanissa aseeton harjoittelu on etusijalla, mutta opetamme sen yhteydessä myös miekan, sauvan sekä sapelin taitoja.


shaolin kungfu 15 wongMuut kungfu-tyylit

Hung Gar

Eteläisestä Shaolin Kungfusta kehittynyt Hung Gar tunnetaan sisäisestä voimasta, tiikeri- ja kurkitekniikoista, sekä "varjottomista potkuista". Koulumme Hung Gar käsittää kolme klassista sarjaa, joihin myös legendaarinen Hung Gar -mestari Wong Fei-Hung oli erikoistunut: Tiikerin Kesyttäminen ja Tiikeri-Kurki -sarjat, sekä Rautanarun voimaharjoittelusarja.

 

Tiikerin Kesyttäminen -Sarja

Tämän erityisesti tiikeri-tyylin kungfu-tekniikoita sisältävän sarjan on tehnyt tunnetuksi mestari Wong Fei-Hungin kuuluisa oppilas Lam Sai-Wing. Tiikerin tekniikat ovat tehokkaita sekä iskemisessä että tarttumisessa, joita varten sarjassa sekä sen ohella käytämme erikoistunutta voimaharjoittelua.

 

36 Liikkeen Tiikeri-Kurki -Sarja

Opettamassamme Shaolin-perinteessä tunnetaan kolme erilaista Tiikeri-Kurki -sarjaa, joista kahta opetamme Shaolin Nordicissa. Näistä lyhyempi, 36 tekniikan sarja, voi ensinäkemältä vaikuttaa jopa suppealta, mutta se itse asiassa kattaa täydellisen valikoiman sekä tiikerin että kurjen tekniikoita. Sovellutuksessa ja taistelutavoiltaan voimakas, hurja tiikeri, sekä elegantti ja nopea kurki, täydentävät loistavasti toisiaan.

 

Rautanaru-Sarja

Tämä kuuluisa eteläisen Shaolin Kungfun sarja on peräisin "Kantonin Kymmestä Tiikeristä" perimyksessä vanhimmalta eli mestari Leung Kwaninlta, joka oli tunnettu suuresta voimastaan. Sarja onkin etupäässä tarkoitettu voimaharjoitteluun, mutta se sisältää myös taistelutekniikoiden kannalta erittäin hyödyllisiä menetelmiä, kuten sarjaan kätketyn "Rautanarun Kahdentoista Sillan" sovellutukset.

 

shaolin kungfu 14Wing Chun

Harjoittelemamme Wing Chun kungfu on periytynyt meille Choy-perheen tyylistä, jolle on luonteenomaista lyhyen etäisyyden voimankäyttö, sovellutukset pienemmälle vastustajalle suurempaa vastaan, sekä myös lisätyt Choy Li Fut -tekniikat. Tärkein Wing Chun -sarjamme on Choe-perheen Wing Chunin 72 Tekniikan Tiikeri-Kurki -sarja, jonka ohella sovellamme harjoittelussamme myös runsaasti "Siltojen Kysymisen", tai "tarttuvan käden", taitoa.

 

Xingyiquan tai Xingyi

"Kenraalien kungfuna" tunnettu Xingyiquan voi ensinäkemältä vaikuttaa hyvin yksinkertaistetulta tyyliltä, mutta sovellutuksiltaan ja voimankäytöltään se on itse asiassa erittäin monipuolinen. Koko harjoittelemamme Xingyi-taito on tallennettuna "Viiden Elememtin Jatkuvan Nyrkin" sarjaan, joka on tiivis sarja, mutta sen tekniikoita voi soveltaa millaisia hyökkäyksiä vastaan tahansa.

 

Choy Li Fut

Pitkiä asentoja ja ulottuvia iskuja hyödyntävä Choy Li Fut on kungfu-tyyli, joka on erityisen tehokas taistelussa useita vastustajia vastaan samanaikaisesti. Choy Li Futissa iskut tulevat "aalloissa", eli ne vyörytetään vastustajan päälle virtaavasti ja tauotta toinen toistaan seuraten. Koulumme tärkein Choy Li Fut -sarja on nimeltään "Kaksitoista Nyrkkiä", joka on tekniikoiltaan ja sovellutuksiltaan hyvin monimuotoinen. Voimaharjoittelussa hyödynnämme sekä sisäisiä että ulkoisia menetelmiä, kuten esimerkiksi painoharjoittelua, "Bambun Rullaamista" ja "Rautakäden" taitoa.


shaolin kungfu 19 v oldAsetaidot

Harjoittelemme Shaolin Nordicissa myös perinteisiä kungfu-asetaitoja.

Lue lisää aseharjoittelun hyödyistä täältä.


Ho-perheen Virtaavan Veden Sauva

Sauva on perinteisesti Shaolin-munkin ase, ja Shaolin Kungfussa onkin sanonta, että harjoittelijan oppi ei ole täydellinen ellei hän hallitse ainakin yhtä sauvataitoa. Tämä pitkään ainoastaan yhden perheen arvostettuna kungfu-perintönä säilynyt sauvasarja sisältää kokonaisvaltaisen menetelmän taistelutaitoihin sauvaa käyttäen. Sen salaisuudet on piiloitettu runollisesti näihin sanoihin: "Jos löydät sillan, etene sitä pitkin / Jos siltaa ei ole, virtaa veden mukana".

 

Vaeltavan Lohikäärmeen Puolikuun Keihäs

Puolikuun keihäs on monipuolinen ase, jossa yhdistyy keihään, sauvan, kolmikärjen, miekan, koukun ja tikarin ominaispiirteet. Opettamamme Vaeltavan Lohikäärmeen Puolikuun Keihäs -sarja hyödyntää kaikkia näitä ominaisuuksia, joka tekee siitä erittäin muuntautumiskykyisen ja käyttökelpoisen asetaidon.

 

Luumunkukan Sapeli

Tämä sapelisarja on nimetty luumunkukan mukaan, koska sarjan liikkeet etenevät kuin luumunkukan terälehdet. Sapeli on yleinen ase kungfussa erityisesti tiikeri-tyyliä harjoittelevien keskuudessa. Taitavan osaajan käsissä se on tehokas ase jopa keihästä vastaan, jonka iskut saattavat olla harjaantumattomalle vaikeita välttää.

 

Vihreän Lohikäärmeen Kuunsirpin Guan Dao

Guan dao on raskas ase, joka koostuu suuresta veitsimäisestä terästä yhdessä päässä, vastapainosta aseen toisessa päässä, sekä yhdistävästä pitkästä varresta. Sitä käytettiin entisaikoina sodissa ratsuväessä sekä niitä vastaan, sillä aseen suuri paino pystyi leikkaamaan myös panssarin läpi. Kookkaan guan daon tehokas käyttö kysyy hyvää tekniikkaa sekä runsaasti voimaa.

 

Kolmiosainen Pehmeä Piiska

Nimestään huolimatta aito kolmiosainen pehmeä piiska on itse asiassa tehty täysistä, paksuista metalliosista. Se yhdistyy kolmesta osasta; kahvasta, keskiosasta, sekä päädystä terävällä kärjellä, jotka on kiinnitetty toisiinsa metallirenkailla. Kolmiosaisen piiskan turvallinen ja tehokas käyttö vaatii paljon harjoittelua. Se on toinen Shaolin Wahnam -instituutin nimikkoaseista, jonka logossa se viittaa pehmeän ja virtaavan voiman sovellutuksiin.

 

shaolin kungfu 22 wongShaolinin Vaeltavan Lohikäärmeen Miekka

Kiinalainen miekka eli "jian" on sovellutukseltaan erilainen kuin muissa miekkailuperinteissä. Sillä ei koskaan torjuta kovaa vastustajan asetta vastaan, vaan kevyttä ja ketterää kungfu-miekkaa käytetään myötäilemään ja kiertämään vastustajan liikkeitä, ja viiltämään sekä pistämään suurella tarkkuudella. Kaikista kungfu-aseista "jian" on käytöltään vaativin.

 

Tiikerin Kesyttämisen Suuri Kolmikärki

Kolmikärjen erikoisuus on sen kärjen talikkomaiset kolme terää, joita voi käyttää läpäisemiseen, torjumiseen, murskaamiseen, lukitsemiseen sekä vastustajan riisumiseen aseista. Se on tavallisesti raskas ase, jonka painoa käytetään etuna vastustajan tekniikoiden estämisessä. Kolmikärki on toinen Shaolin Wahnam -instituutin nimikkoaseista, viitaten kovan ja suoraviivaisen voiman sovellutuksiin.

 

Vaeltavan Lohikäärmeen Kolmentoista Tekniikan Keihäs

Kiinassa keihästä on kutsuttu "aseiden kuninkaaksi", viitaten siihen että taitavan käyttäjän hyökkäykset voivat olla erittäin vaikeita vastustaa. Yleisesti kungfussa keihästaidot jaetaan "koviin" ja "pehmeisiin", eli niin sanottuihin "metallikeihäisiin" ja "kukkaiskeihäisiin". Tämä Kolmentoista Tekniikan keihästaito kuuluu jälkimmäisiin, eli se on kevyen keihään taito, jonka tekniikat ovat nopeita ja ketteriä.


shaolin kungfu 24C vKungfu-taidot

72 Shaolin-taitoa

Monissa klassikoissa kungfu-taidoista on listattu kuuluisat "72 Shaolin-taitoa", joiden on sanottu edustavan Shaolin-perinteen parhaimmistoa. Nämä taidot ovat vaihdelleet eri aikoina ja eri opettajien perinteissä. Koulussamme harjoittelemme viittä näistä taidoista:

 

Yhden Sormen Zen

"Yhden Sormen Zen" on yksi koulumme tärkeimmistä kungfu-voimaharjoittelumenetelmistä, ja myös eräs kuuluisimmista taidoista Shaolin kungfussa. Se on koulumme aarre, jonka oppilaamme oppivat heti kungfu-harjoittelunsa alussa. "Yhden Sormen Zen" on chi kung -harjoitus, joka kehittää monipuolisesti sekä voimaa että voiman sovellutuksia.

 

Tuhannen Askeleen Taito

"Tuhannen Askeleen Taito" kuuluu kungfussa "kevyen kehon taitoihin". Sen päämääränä on kehittää harjoittelijansa kestävyyttä, liikekykyä ja nopeutta, johon liittyvä harjoittelu koostuu erityisistä hengitys- ja juoksuharjoituksista. Sanotaan, että tämän taidon mestari pystyy juoksemaan tuhat askelta yhdellä hengenvedolla hengästymättä.

 


Kultainen Kello

"Kultaisen Kellon" taidon tarkoitus on auttaa harjoittelijaansa kestämään iskuja ilman vaurioita. Vaikka kaikessa kungfussa on olennaisena tavoitteena, ettei taistelussa otettaisi vastaan yhtään osumaa, tämä taito avaa tien myös erilaisiin taistelusovellutuksiin. Sen harjoittelu koostuu asentoharjoittelusta, chi kungista sekä kehon astettaisesta harjaannuttamisesta.

 

Rautakäsi

Erona "Rautakämmenen" taitoon "Rautakäden" tavoitteena on vahvistaa koko käsivartta. Se on erityisen hyödyllinen kungfu-sovellutuksissa ja -tyyleissä kuten Choy Li Fut- ja Lohan-kungfu, joissa pitkää ulottuvuutta ja koko käsivartta usein käytetään iskemiseen. Taidon harjoittelussa käytämme sekä "ulkoisia" että "sisäisiä" menetelmiä, kuten asentoharjoittelua, chi kungia, "bambun rullaamista" sekä "kolmen tähden lyöntejä".

 

Suurenmoinen Nyrkki

"Suurenmoinen Nyrkki" on kenties kuuluisin Shaolin-taitojen iskuihin keskittyneistä taidoista, ja nimensä mukaisesti sen tarkoituksena on kehittää suurta iskuvoimaa. Taidon harjoittelu yhdistää iskuharjoittelua ja chi kungia järjestelmälliseksi ohjelmaksi. "Suurenmoisen nyrkin" käyttämä isku on tyypillisesti niin sanottu "nuoli-isku", eli suora lyönti nyrkillä.

 

Muut Kungfu-Taidot

Siltojen Kysyminen

Kungfussa "Siltojen Kysyminen" on käsien ja jalkojen kosketuksen sekä liikemomentin seuraamisen taito vastustajan liikkeiden aistimiseen, ennakoimiseen, ja niiden voiman neutraloimiseen. Joissain perinteisissä kungfu-tyyleissä, kuten esimerkiksi Taijiquanissa ja Wing Chunissa, "Siltojen Kysymistä" on tapana harjoitella järjestelmällisesti, mutta Shaolin-taidoissa se on harvinaisempaa. Koulumme on perinyt tähän kokonaisvaltaisen järjestelmän, josta voi löytää piirteitä eteläisestä Shaolinista, Choy Li Futista, Taijiquanista, Wing Chunista ja Wuzuquanista.

 


 

Tulevat kurssit

Ei tapahtumia