shaolin kungfu 7Shaolin Nordic on ensisijaisesti perinteinen kungfu-koulu. Kungfun harjoittelussa etusijalla koulussamme ovat tehokkaat ja käytännönläheiset sovellutukset sekä taistelussa että jokapäiväisessä elämässä. Tätä varten tarjoamme oppilaillemme järjestelmällisesti etenevän opetusohjelman, jonka tavoitteena on auttaa oppilaita hyviiin tuloksiin tehokkaassa aikataulussa. Kahteentoista opetustasoon jaotellun ohjelmamme voi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen; Perusharjoitteluun, keskitasoon, ja edenneeseen tasoon.

Oppilaillamme mahdollisuus myös oppia klassisia, erikoistuneita Shaolin-sarjoja ja -taitoja, sekä kungfu-tyylejä myös Shaolin-perinteen ulkopuolelta. Lisätietoa opettamistamme kungfu-taidoista löydät täältä.

 

Perusharjoittelu

Aloitamme harjoittelun kungfun keskeisestä voima- ja taisteluharjoittelusta. Valikoitujen perustekniikoiden kautta opitaan käyttämään kungfu-jalkatyötä, -tekniikoita sekä tärkeimpiä taisteluun liittyviä taitoja vapaassa sovellutuksessa. Tätä tukemassa on 16 perustason taistelusekvenssiä, erilaisia parisovellutuksia ja -harjoituksia, sparrausmoodeja, perehtymistä strategioihin ja taktiikoihin, sekä perustan rakentamista chi kungissa, zen-meditaatiossa ja kungfun periaatteissa. Kontrolloitu sparraus kungfua käyttäen aloitetaan jo alkeiskurssin aikana, ja vapaa sparraus ensimmäisen yhdeksän kuukauden sisällä. Perusharjoittelu kestää oppilaasta riippuen noin pari vuotta tai enemmän.

Lue täältä lisää perusharjoittelun sisällöstä.

 

Keskitason harjoittelu

Keskitasolla oppilas oppii ensimmäisen klassisen Shaolin Kungfu -sarjansa "Neljä Porttia Tienristeyksessä", johon liittyvien taitojen syventämiseen kiinnitämme paljon huomiota. Tämän lisäksi tutustumme kungfu-aseiden perusteisiin sauvan ja sapelin harjoittelun kautta. Panostamme kasvavassa määrin yksilöllisiin taistelutapoihin ja -taktiikoihin sekä oppilaan omiin vahvuuksiin, joiden pohjalta alamme ohjaamaan oppilasta kohti hänen ensimmäistä erikoistumistaan. Keskitason harjoittelu kestää oppilaasta riippuen yhden vuoden tai enemmän.

Lue täältä lisää keskitason harjoittelun sisällöstä.

 

Edennyt harjoittelu

Edennyt harjoittelu alkaa oppilaan oman erikoistumisen oppimisesta ja syventämisestä, joka voi olla joku tietty kungfu-sarja, -tyyli tai -taito. Sen ohella keskitymme myös edenneeseen aseettomaan ja aseelliseen taisteluun. Tämän jälkeen oppilaan harjoittelu muuttuu vapaammaksi, ja hän voi alkaa itsenäisemmin keskittymään osaamisessaan valitsemiinsa osa-alueisiin, tai laajentamaan taitojensa valikoimaa. Voimme myöhemmin tarpeen mukaan opettaa oppilaalle useampia sellaisia erikoistumisia tai taitoja, jotka parhaalla tavalla tukevat hänen tavoitteitaan ja kehitystään.

Lue täältä lisää edenneen harjoittelun sisällöstä.

 

shaolin kungfu 11Perustason harjoittelu

Taso 1:   Shaolin Kungfun perusteet

Alkeiskurssi. Kungfun-harjoittelun perusta sekä sen käytännön sovellutukset. Lue täältä lisää alkeiskurssistamme.

Taso 2:   Lohan Kysyy Tietä

Ensimmäinen kungfu-liikesarja "Lohan Kysyy Tietä". Voimaharjoittelun ja taistelusovellutuksen syventäminen. Kontrolloidut sparrausmoodit ja "Siltojen kysymisen" taito.

Taso 3:   Musta Tiikeri Varastaa Sydämen

Jatkuva hyökkäys, virtaavat tekniikat, välitön muutos. Vapaa sparraus kungfua käyttäen.

Taso 4:   Hurja Tiikeri Juoksee Läpi Laakson

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Taktiikat ja strategiat, sekä niiden soveltaminen. Perustekniikoiden rinnalle myös hienovaraisempia tekniikoita sekä sovellutuksia.

Taso 5:   Iloinen Lintu Hyppii Oksalla

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Jalka- ja potkutekniikoiden syventäminen. Taktiikoiden ja strategioiden laajentaminen.

Taso 6:   Puun Kaataminen Juurineen

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Kaato- ja tarttumistekniikoiden syventäminen. Edenneiden hengitysmenetelmien soveltaminen paineen alla.

 

shaolin kungfu 10Keskitason harjoittelu

Taso 7:   Neljä Porttia Tienristeyksessä

Klassinen Shaolin Kungfu -liikesarja "Neljä Porttia Tienristeyksessä", ja siihen liittyvä voimaharjoittelu, sovellutukset, taktiikat ja strategiat.

Taso 8:   Shaolin-sauva

Kungfu-sauvan sarja "Ho-Perheen Virtaavan Veden Sauva", ja aseharjoittelun perusteiden opetteleminen sen kautta.

Taso 9:   Shaolin-säilä

Kungfu-sapelin sarja "Luumunkukan Sapeli", ja taisteluharjoittelu erilaisia aseita vastaan sauvaa sekä sapelia käyttäen.

 

shaolin kungfu 3Edennyt harjoittelu

Taso 10:   Aseeton Vastaan Aseistettua

Ensimmäisen erikoistuneen kungfu-tyylin tai -sarjan opettelu ja syventäminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle yhtä aseistettua vastaan.

Taso 11:   Yksi Aseeton Vastaan Monta Aseetonta

Ensimmäisen erikoistuneen kungfu-taidon opettelu tai syventäminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle useaa aseetonta vastaan.

Taso 12:   Yksi Aseeton Vastaan Monta Aseistettua

Opittujen erikoistumisten syventäminen, tai uuden erikoistumisen oppiminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle useaa aseistettua vastaan.

 

Tason 12 jälkeen oppilas on tervetullut jatkamaan koulussamme valitsemiensa taitojen harjottelua tai laajentamaan osaamistaan, jossa tarjoamme hänelle jatkuvaa opetusta, neuvoja sekä tukea.