shaolin 7Shaolin Nordicissa oppilaillamme on mahdollisuus oppia klassisia, erikoistuneita Shaolin-sarjoja ja -taitoja, sekä kungfu-tyylejä myös Shaolin-perinteen ulkopuolelta.

Olemme onnekkaita, että kaikista näistä taidoista meille on välitetty muodon lisäksi myös olennaisin, eli niiden käytännön sovellutukset sekä taistelussa että jokapäiväisessä elämässä, joka on kaikkien kungfu-taitojen ydin.

 

Alla lista sekä kuvaukset opetukseemme sisältyvistä kungfu-perinteistä. Lisää tietoa koulumme Shaolin Kungfu -opetusohjelmasta, ja miten erikoistaitoja harjoitellaan, löydät täältä.

 

 


Aseettomat taidot


shaolin kungfu 12 oldKlassiset Shaolin-sarjat

Neljä Porttia Tienristeyksessä

Neljä Porttia Tienristeyksessä on tärkeä klassinen Shaolin Kungfu -sarja, jota opetettiin vanhoissa Shaolin-luostareissa vielä ennen niiden polttamista maan tasalle Qing-dynastian hallituksen toimesta. Munkit harjoittelivat sitä luodakseen perustan kaikelle myöhemmälle kungfu-kehitykselleen. Koulussamme seuraamme tätä harjoittelun perinnettä.

 

Suuri Majesteettinen Sarja, tai Kolmoisvenytyksen Sarja

Tämä eteläisen Shaolin Kungfu -patriarkan Chi Simin perintöä oleva sarja sai alkuperäisen nimensä Shaolin-temppelin "Suuren Majesteettisen Salin" mukaan, jossa munkit usein sitä harjoittelivat, sekä myös "kolmoisvenytyksen" voimaharjoittelumenetelmästä, joka sarjaan sisältyy. Sarja käsittää kokonaisvaltaisen menetelmän Shaolin Kungfuun, mukaan lukien voimaharjoittelua, taistelusekvenssejä, taktiikoita sekä strategioita.

 

Shaolin Kungfun Kukkien Sarja

Kukkien Sarja oli monen legendaarisen Shaolin-mestarin, kuten esimerkiksi Ng Muin ja Fong Sai-Yukin, erikoisuus. Tämä edennyt sarja on nimensä mukaisesti tunnettu kukkaiskämmenen taidosta, sekä myös "vuotavista" iskuistaan sekä lävistävistä potkuistaan. Eleganteista liikkeistään huolimatta se sisältää myös tehokkaita menetelmiä voimaharjoitteluun. Olemme perineet tämän sarjan kahdesta lähteestä, Shaolin-patriarkka Chi Simin linjauksesta, sekä Choy-perheen Wing Chunin kautta.

 

Lohikäärmeen Voiman Chi-Virtauksen Sarja

Nimensä mukaisesti Lohikäärmeen Voima -sarja on tarkoitettu ensisijaisesti voimaa varten, eli ns. "lohikäärmeen voiman" sekä "lohikäärmeen nopeuden" harjoitteluun, mutta sarja sisältää myös kattavan lähestymistavan taistelusovellutuksiin. "Lohikäärmeen voima" on korkean tason taito. Shaolin-suurmestari Wong Kiew Kit on sanonut, että hän itse pitää sitä suurimpana saavutuksenaan kungfussa.

 

Shaolin Kungfun Ydin

Sanotaan, että tässä edenneessä sarjassa on parhaat tekniikat koko Shaolin Kungfussa. Shaolin Kungfun Ydin on pitkä sarja, jossa kukin tekniikka esiintyy vain kerran. Sarjan sovellutukset ovat edenneitä; ne ovat hienovaraisia, kokonaisvaltaisia ja usein myös yllättäviä. On perinteenä, että tätä sarjaa opetetaan vain mestarilta hänen valitsemalleen Shaolin-taitojen jatkajalle.


shaolin kungfu 16 wongMuut Shaolin-Tyylit

Shaolin Kungfun Apinan Muoto

Harjoittelemamme apina-kungfu kiteytyy taitoon nimeltä "Viiden Apinan Kahdeksantoista Kaatotekniikkaa", joka koostuu apina-kungfun viidestä erilaisesta luonteesta tai aspektista, sekä sisältää myös kahdeksantoista piiloitettua heitto- ja kaatotekniikkaa. Tämä taito on välitetty meillä eteläisen Shaolin-kungfun perinteestä, mestari Ho Fatt Namin linjauksesta. Kungfussa apinan leikkisät ja kujeilevat liikkeet kätkevät sisäänsä kuolettavia taistelutekniikoita. Apinan aseena opetamme ensisijaisesti sauvaa.

 

Shaolin Kungfun Lohikäärmeen Muoto

Koulussamme Lohikäärme on pohjoisen Shaolin Kungfun perua. Se oli Sifu Markuksen Shaolin-harjoittelussa hänen ensimmäinen erikoistumisensa. Lohikäärmeelle on luonteenomaista virtaavat liikkeet, jotka usein näyttävät pehmeiltä ja sulavilta, mutta voivat olla erittäin voimakkaita. Lohikäärmeen aseena opetamme ensisijaisesti miekkaa.

 

Lohan Kungfu

Shaolin-taitojen alkutaipaleella Lohan Kungfu oli Shaolin Kungfun kantamuoto, jonka ensimmäiset versiot käsittivät vain kahdeksantoista tekniikkaa. Myöhemmin se on kehittynyt Shaolin Kungfun rinnalla myös omana kungfu-tyylinään, jossa murskaavat nyrkkitekniikat ovat tärkeässä osassa. Koulussamme harjoiteltava Lohan Kungfu on taltioitu "Kahdeksantoista Lohan-Nyrkin" sarjaan.

 

Wudang Taijiquan

Patriarkka Zhang Sanfeng kehitti Kiinan Wudang-vuorella Taijiquanin Shaolin Kungfusta noin 700 vuotta sitten. Koska koulumme on etupäässä Shaolin-perinteen koulu, opettamamme Taijiquan edustaa tätä Wudang-perinnettä, eikä esimerkiksi myöhemmin kehittyneitä ja tunnetumpia Chen-, Hao-, Sun-, Wu- tai Yang-perhetyylejä. Taijiquan-harjoittelussamme painotamme tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti chi kungia, meditaatiota sekä taistelu- ja voimaharjoittelua. Korostamme vahvasti käytännönläheisten taistelutaitojen oppimista sekä soveltamista muoto- ja sarjaharjoittelun edelle. Koulumme Taijiquanissa aseeton harjoittelu on etusijalla, mutta opetamme sen yhteydessä myös miekan, sauvan sekä sapelin taitoja.


shaolin kungfu 15 wongMuut kungfu-tyylit

Hung Gar

Eteläisestä Shaolin Kungfusta kehittynyt Hung Gar tunnetaan sisäisestä voimasta, tiikeri- ja kurkitekniikoista, sekä "varjottomista potkuista". Koulumme Hung Gar käsittää kolme klassista sarjaa, joihin myös legendaarinen Hung Gar -mestari Wong Fei-Hung oli erikoistunut: Tiikerin Kesyttäminen ja Tiikeri-Kurki -sarjat, sekä Rautanarun voimaharjoittelusarja.

 

Tiikerin Kesyttäminen -Sarja

Tämän erityisesti tiikeri-tyylin kungfu-tekniikoita sisältävän sarjan on tehnyt tunnetuksi mestari Wong Fei-Hungin kuuluisa oppilas Lam Sai-Wing. Tiikerin tekniikat ovat tehokkaita sekä iskemisessä että tarttumisessa, joita varten sarjassa sekä sen ohella käytämme erikoistunutta voimaharjoittelua.

 

36 Liikkeen Tiikeri-Kurki -Sarja

Opettamassamme Shaolin-perinteessä tunnetaan kolme erilaista Tiikeri-Kurki -sarjaa, joista kahta opetamme Shaolin Nordicissa. Näistä lyhyempi, 36 tekniikan sarja, voi ensinäkemältä vaikuttaa jopa suppealta, mutta se itse asiassa kattaa täydellisen valikoiman sekä tiikerin että kurjen tekniikoita. Sovellutuksessa ja taistelutavoiltaan voimakas, hurja tiikeri, sekä elegantti ja nopea kurki, täydentävät loistavasti toisiaan.

 

Rautanaru-Sarja

Tämä kuuluisa eteläisen Shaolin Kungfun sarja on peräisin "Kantonin Kymmestä Tiikeristä" perimyksessä vanhimmalta eli mestari Leung Kwaninlta, joka oli tunnettu suuresta voimastaan. Sarja onkin etupäässä tarkoitettu voimaharjoitteluun, mutta se sisältää myös taistelutekniikoiden kannalta erittäin hyödyllisiä menetelmiä, kuten sarjaan kätketyn "Rautanarun Kahdentoista Sillan" sovellutukset.

 

shaolin kungfu 14Wing Chun

Harjoittelemamme Wing Chun kungfu on periytynyt meille Choy-perheen tyylistä, jolle on luonteenomaista lyhyen etäisyyden voimankäyttö, sovellutukset pienemmälle vastustajalle suurempaa vastaan, sekä myös lisätyt Choy Li Fut -tekniikat. Tärkein Wing Chun -sarjamme on Choe-perheen Wing Chunin 72 Tekniikan Tiikeri-Kurki -sarja, jonka ohella sovellamme harjoittelussamme myös runsaasti "Siltojen Kysymisen", tai "tarttuvan käden", taitoa.

 

Xingyiquan tai Xingyi

"Kenraalien kungfuna" tunnettu Xingyiquan voi ensinäkemältä vaikuttaa hyvin yksinkertaistetulta tyyliltä, mutta sovellutuksiltaan ja voimankäytöltään se on itse asiassa erittäin monipuolinen. Koko harjoittelemamme Xingyi-taito on tallennettuna "Viiden Elememtin Jatkuvan Nyrkin" sarjaan, joka on tiivis sarja, mutta sen tekniikoita voi soveltaa millaisia hyökkäyksiä vastaan tahansa.

 

Choy Li Fut

Pitkiä asentoja ja ulottuvia iskuja hyödyntävä Choy Li Fut on kungfu-tyyli, joka on erityisen tehokas taistelussa useita vastustajia vastaan samanaikaisesti. Choy Li Futissa iskut tulevat "aalloissa", eli ne vyörytetään vastustajan päälle virtaavasti ja tauotta toinen toistaan seuraten. Koulumme tärkein Choy Li Fut -sarja on nimeltään "Kaksitoista Nyrkkiä", joka on tekniikoiltaan ja sovellutuksiltaan hyvin monimuotoinen. Voimaharjoittelussa hyödynnämme sekä sisäisiä että ulkoisia menetelmiä, kuten esimerkiksi painoharjoittelua, "Bambun Rullaamista" ja "Rautakäden" taitoa.


shaolin kungfu 19 v oldAsetaidot

Harjoittelemme Shaolin Nordicissa myös perinteisiä kungfu-asetaitoja.

Lue lisää aseharjoittelun hyödyistä täältä.


Ho-perheen Virtaavan Veden Sauva

Sauva on perinteisesti Shaolin-munkin ase, ja Shaolin Kungfussa onkin sanonta, että harjoittelijan oppi ei ole täydellinen ellei hän hallitse ainakin yhtä sauvataitoa. Tämä pitkään ainoastaan yhden perheen arvostettuna kungfu-perintönä säilynyt sauvasarja sisältää kokonaisvaltaisen menetelmän taistelutaitoihin sauvaa käyttäen. Sen salaisuudet on piiloitettu runollisesti näihin sanoihin: "Jos löydät sillan, etene sitä pitkin / Jos siltaa ei ole, virtaa veden mukana".

 

Vaeltavan Lohikäärmeen Puolikuun Keihäs

Puolikuun keihäs on monipuolinen ase, jossa yhdistyy keihään, sauvan, kolmikärjen, miekan, koukun ja tikarin ominaispiirteet. Opettamamme Vaeltavan Lohikäärmeen Puolikuun Keihäs -sarja hyödyntää kaikkia näitä ominaisuuksia, joka tekee siitä erittäin muuntautumiskykyisen ja käyttökelpoisen asetaidon.

 

Luumunkukan Sapeli

Tämä sapelisarja on nimetty luumunkukan mukaan, koska sarjan liikkeet etenevät kuin luumunkukan terälehdet. Sapeli on yleinen ase kungfussa erityisesti tiikeri-tyyliä harjoittelevien keskuudessa. Taitavan osaajan käsissä se on tehokas ase jopa keihästä vastaan, jonka iskut saattavat olla harjaantumattomalle vaikeita välttää.

 

Vihreän Lohikäärmeen Kuunsirpin Guan Dao

Guan dao on raskas ase, joka koostuu suuresta veitsimäisestä terästä yhdessä päässä, vastapainosta aseen toisessa päässä, sekä yhdistävästä pitkästä varresta. Sitä käytettiin entisaikoina sodissa ratsuväessä sekä niitä vastaan, sillä aseen suuri paino pystyi leikkaamaan myös panssarin läpi. Kookkaan guan daon tehokas käyttö kysyy hyvää tekniikkaa sekä runsaasti voimaa.

 

Kolmiosainen Pehmeä Piiska

Nimestään huolimatta aito kolmiosainen pehmeä piiska on itse asiassa tehty täysistä, paksuista metalliosista. Se yhdistyy kolmesta osasta; kahvasta, keskiosasta, sekä päädystä terävällä kärjellä, jotka on kiinnitetty toisiinsa metallirenkailla. Kolmiosaisen piiskan turvallinen ja tehokas käyttö vaatii paljon harjoittelua. Se on toinen Shaolin Wahnam -instituutin nimikkoaseista, jonka logossa se viittaa pehmeän ja virtaavan voiman sovellutuksiin.

 

shaolin kungfu 22 wongShaolinin Vaeltavan Lohikäärmeen Miekka

Kiinalainen miekka eli "jian" on sovellutukseltaan erilainen kuin muissa miekkailuperinteissä. Sillä ei koskaan torjuta kovaa vastustajan asetta vastaan, vaan kevyttä ja ketterää kungfu-miekkaa käytetään myötäilemään ja kiertämään vastustajan liikkeitä, ja viiltämään sekä pistämään suurella tarkkuudella. Kaikista kungfu-aseista "jian" on käytöltään vaativin.

 

Tiikerin Kesyttämisen Suuri Kolmikärki

Kolmikärjen erikoisuus on sen kärjen talikkomaiset kolme terää, joita voi käyttää läpäisemiseen, torjumiseen, murskaamiseen, lukitsemiseen sekä vastustajan riisumiseen aseista. Se on tavallisesti raskas ase, jonka painoa käytetään etuna vastustajan tekniikoiden estämisessä. Kolmikärki on toinen Shaolin Wahnam -instituutin nimikkoaseista, viitaten kovan ja suoraviivaisen voiman sovellutuksiin.

 

Vaeltavan Lohikäärmeen Kolmentoista Tekniikan Keihäs

Kiinassa keihästä on kutsuttu "aseiden kuninkaaksi", viitaten siihen että taitavan käyttäjän hyökkäykset voivat olla erittäin vaikeita vastustaa. Yleisesti kungfussa keihästaidot jaetaan "koviin" ja "pehmeisiin", eli niin sanottuihin "metallikeihäisiin" ja "kukkaiskeihäisiin". Tämä Kolmentoista Tekniikan keihästaito kuuluu jälkimmäisiin, eli se on kevyen keihään taito, jonka tekniikat ovat nopeita ja ketteriä.


shaolin kungfu 24C vKungfu-taidot

72 Shaolin-taitoa

Monissa klassikoissa kungfu-taidoista on listattu kuuluisat "72 Shaolin-taitoa", joiden on sanottu edustavan Shaolin-perinteen parhaimmistoa. Nämä taidot ovat vaihdelleet eri aikoina ja eri opettajien perinteissä. Koulussamme harjoittelemme viittä näistä taidoista:

 

Yhden Sormen Zen

"Yhden Sormen Zen" on yksi koulumme tärkeimmistä kungfu-voimaharjoittelumenetelmistä, ja myös eräs kuuluisimmista taidoista Shaolin kungfussa. Se on koulumme aarre, jonka oppilaamme oppivat heti kungfu-harjoittelunsa alussa. "Yhden Sormen Zen" on chi kung -harjoitus, joka kehittää monipuolisesti sekä voimaa että voiman sovellutuksia.

 

Tuhannen Askeleen Taito

"Tuhannen Askeleen Taito" kuuluu kungfussa "kevyen kehon taitoihin". Sen päämääränä on kehittää harjoittelijansa kestävyyttä, liikekykyä ja nopeutta, johon liittyvä harjoittelu koostuu erityisistä hengitys- ja juoksuharjoituksista. Sanotaan, että tämän taidon mestari pystyy juoksemaan tuhat askelta yhdellä hengenvedolla hengästymättä.

 


Kultainen Kello

"Kultaisen Kellon" taidon tarkoitus on auttaa harjoittelijaansa kestämään iskuja ilman vaurioita. Vaikka kaikessa kungfussa on olennaisena tavoitteena, ettei taistelussa otettaisi vastaan yhtään osumaa, tämä taito avaa tien myös erilaisiin taistelusovellutuksiin. Sen harjoittelu koostuu asentoharjoittelusta, chi kungista sekä kehon astettaisesta harjaannuttamisesta.

 

Rautakäsi

Erona "Rautakämmenen" taitoon "Rautakäden" tavoitteena on vahvistaa koko käsivartta. Se on erityisen hyödyllinen kungfu-sovellutuksissa ja -tyyleissä kuten Choy Li Fut- ja Lohan-kungfu, joissa pitkää ulottuvuutta ja koko käsivartta usein käytetään iskemiseen. Taidon harjoittelussa käytämme sekä "ulkoisia" että "sisäisiä" menetelmiä, kuten asentoharjoittelua, chi kungia, "bambun rullaamista" sekä "kolmen tähden lyöntejä".

 

Suurenmoinen Nyrkki

"Suurenmoinen Nyrkki" on kenties kuuluisin Shaolin-taitojen iskuihin keskittyneistä taidoista, ja nimensä mukaisesti sen tarkoituksena on kehittää suurta iskuvoimaa. Taidon harjoittelu yhdistää iskuharjoittelua ja chi kungia järjestelmälliseksi ohjelmaksi. "Suurenmoisen nyrkin" käyttämä isku on tyypillisesti niin sanottu "nuoli-isku", eli suora lyönti nyrkillä.

 

Muut Kungfu-Taidot

Siltojen Kysyminen

Kungfussa "Siltojen Kysyminen" on käsien ja jalkojen kosketuksen sekä liikemomentin seuraamisen taito vastustajan liikkeiden aistimiseen, ennakoimiseen, ja niiden voiman neutraloimiseen. Joissain perinteisissä kungfu-tyyleissä, kuten esimerkiksi Taijiquanissa ja Wing Chunissa, "Siltojen Kysymistä" on tapana harjoitella järjestelmällisesti, mutta Shaolin-taidoissa se on harvinaisempaa. Koulumme on perinyt tähän kokonaisvaltaisen järjestelmän, josta voi löytää piirteitä eteläisestä Shaolinista, Choy Li Futista, Taijiquanista, Wing Chunista ja Wuzuquanista.

 


 

 

shaolin kungfu 7Shaolin Nordic on ensisijaisesti perinteinen kungfu-koulu. Kungfun harjoittelussa etusijalla koulussamme ovat tehokkaat ja käytännönläheiset sovellutukset sekä taistelussa että jokapäiväisessä elämässä. Tätä varten tarjoamme oppilaillemme järjestelmällisesti etenevän opetusohjelman, jonka tavoitteena on auttaa oppilaita hyviiin tuloksiin tehokkaassa aikataulussa. Kahteentoista opetustasoon jaotellun ohjelmamme voi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen; Perusharjoitteluun, keskitasoon, ja edenneeseen tasoon.

Oppilaillamme mahdollisuus myös oppia klassisia, erikoistuneita Shaolin-sarjoja ja -taitoja, sekä kungfu-tyylejä myös Shaolin-perinteen ulkopuolelta. Lisätietoa opettamistamme kungfu-taidoista löydät täältä.

 

Perusharjoittelu

Aloitamme harjoittelun kungfun keskeisestä voima- ja taisteluharjoittelusta. Valikoitujen perustekniikoiden kautta opitaan käyttämään kungfu-jalkatyötä, -tekniikoita sekä tärkeimpiä taisteluun liittyviä taitoja vapaassa sovellutuksessa. Tätä tukemassa on 16 perustason taistelusekvenssiä, erilaisia parisovellutuksia ja -harjoituksia, sparrausmoodeja, perehtymistä strategioihin ja taktiikoihin, sekä perustan rakentamista chi kungissa, zen-meditaatiossa ja kungfun periaatteissa. Kontrolloitu sparraus kungfua käyttäen aloitetaan jo alkeiskurssin aikana, ja vapaa sparraus ensimmäisen yhdeksän kuukauden sisällä. Perusharjoittelu kestää oppilaasta riippuen noin pari vuotta tai enemmän.

Lue täältä lisää perusharjoittelun sisällöstä.

 

Keskitason harjoittelu

Keskitasolla oppilas oppii ensimmäisen klassisen Shaolin Kungfu -sarjansa "Neljä Porttia Tienristeyksessä", johon liittyvien taitojen syventämiseen kiinnitämme paljon huomiota. Tämän lisäksi tutustumme kungfu-aseiden perusteisiin sauvan ja sapelin harjoittelun kautta. Panostamme kasvavassa määrin yksilöllisiin taistelutapoihin ja -taktiikoihin sekä oppilaan omiin vahvuuksiin, joiden pohjalta alamme ohjaamaan oppilasta kohti hänen ensimmäistä erikoistumistaan. Keskitason harjoittelu kestää oppilaasta riippuen yhden vuoden tai enemmän.

Lue täältä lisää keskitason harjoittelun sisällöstä.

 

Edennyt harjoittelu

Edennyt harjoittelu alkaa oppilaan oman erikoistumisen oppimisesta ja syventämisestä, joka voi olla joku tietty kungfu-sarja, -tyyli tai -taito. Sen ohella keskitymme myös edenneeseen aseettomaan ja aseelliseen taisteluun. Tämän jälkeen oppilaan harjoittelu muuttuu vapaammaksi, ja hän voi alkaa itsenäisemmin keskittymään osaamisessaan valitsemiinsa osa-alueisiin, tai laajentamaan taitojensa valikoimaa. Voimme myöhemmin tarpeen mukaan opettaa oppilaalle useampia sellaisia erikoistumisia tai taitoja, jotka parhaalla tavalla tukevat hänen tavoitteitaan ja kehitystään.

Lue täältä lisää edenneen harjoittelun sisällöstä.

 

shaolin kungfu 11Perustason harjoittelu

Taso 1:   Shaolin Kungfun perusteet

Alkeiskurssi. Kungfun-harjoittelun perusta sekä sen käytännön sovellutukset. Lue täältä lisää alkeiskurssistamme.

Taso 2:   Lohan Kysyy Tietä

Ensimmäinen kungfu-liikesarja "Lohan Kysyy Tietä". Voimaharjoittelun ja taistelusovellutuksen syventäminen. Kontrolloidut sparrausmoodit ja "Siltojen kysymisen" taito.

Taso 3:   Musta Tiikeri Varastaa Sydämen

Jatkuva hyökkäys, virtaavat tekniikat, välitön muutos. Vapaa sparraus kungfua käyttäen.

Taso 4:   Hurja Tiikeri Juoksee Läpi Laakson

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Taktiikat ja strategiat, sekä niiden soveltaminen. Perustekniikoiden rinnalle myös hienovaraisempia tekniikoita sekä sovellutuksia.

Taso 5:   Iloinen Lintu Hyppii Oksalla

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Jalka- ja potkutekniikoiden syventäminen. Taktiikoiden ja strategioiden laajentaminen.

Taso 6:   Puun Kaataminen Juurineen

Neljä uutta taistelusekvenssiä. Kaato- ja tarttumistekniikoiden syventäminen. Edenneiden hengitysmenetelmien soveltaminen paineen alla.

 

shaolin kungfu 10Keskitason harjoittelu

Taso 7:   Neljä Porttia Tienristeyksessä

Klassinen Shaolin Kungfu -liikesarja "Neljä Porttia Tienristeyksessä", ja siihen liittyvä voimaharjoittelu, sovellutukset, taktiikat ja strategiat.

Taso 8:   Shaolin-sauva

Kungfu-sauvan sarja "Ho-Perheen Virtaavan Veden Sauva", ja aseharjoittelun perusteiden opetteleminen sen kautta.

Taso 9:   Shaolin-säilä

Kungfu-sapelin sarja "Luumunkukan Sapeli", ja taisteluharjoittelu erilaisia aseita vastaan sauvaa sekä sapelia käyttäen.

 

shaolin kungfu 3Edennyt harjoittelu

Taso 10:   Aseeton Vastaan Aseistettua

Ensimmäisen erikoistuneen kungfu-tyylin tai -sarjan opettelu ja syventäminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle yhtä aseistettua vastaan.

Taso 11:   Yksi Aseeton Vastaan Monta Aseetonta

Ensimmäisen erikoistuneen kungfu-taidon opettelu tai syventäminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle useaa aseetonta vastaan.

Taso 12:   Yksi Aseeton Vastaan Monta Aseistettua

Opittujen erikoistumisten syventäminen, tai uuden erikoistumisen oppiminen. Taisteluharjoittelu aseettomalle useaa aseistettua vastaan.

 

Tason 12 jälkeen oppilas on tervetullut jatkamaan koulussamme valitsemiensa taitojen harjottelua tai laajentamaan osaamistaan, jossa tarjoamme hänelle jatkuvaa opetusta, neuvoja sekä tukea.

 


 

blog 202102Ulkona harjoitteleminen on yksi lempiasioistani, ja treenaankin päivittäin ulkoilmassa läpi vuoden. Sisätiloissa joutuu raivaamaan tilaa, varomaan muita, tuulettamaan ennen ja jälkeen...ulkoa taas löytyy niin paljon tilaa ja raitista ilmaa kuin tarvitaan. Kesäkuukausina kaikki on tietenkin helppoa ja mukavaa, mutta talviajan harjoittelu voi olla monelle iso haaste.

Itse asiassa sekään ei ole kovinkaan vaikeaa, edes Suomen kaltaisessa kylmässä maassa. Alla siis muutamia ohjeita kylmempien vuodenaikojen harjoitteluun, jotka olen todennut oikein toimiviksi.

 

Mielummin vähän liikaa kuin liian vähän

Sellaisissa taidoissa kuten chi kung, kungfu ja zen, joissa rentoutuminen on olennaisen tärkeää, kylmänä harjoittelu ei yksinkertaisesti toimi. Kylmä jännittää kehon; se saa hartiat nousemaan, hengityksen ohenemaan, ja yleisesti ottaen koko ruumiin haluamaan liikkua enemmän pysyäkseen lämpimänä. Tämä ei ole hyvä resepti esimerkiksi asento- tai meditaatioharjoittelulle, joissa on tarkoitus pysyä rentona staattisissa asennoissa pitkiä aikoja. Hyvä nyrkkisääntö on pysyä hieman liian lämpimänä harjoittelun aikana. Kannattaa varata päälle runsaasti vaatteita, joita voit sitten poistaa kun kuuma pukkaa.

 

Löysällä otteella

Mitä tulee pukeutumiseen - sekä sisä- että ulkotiloissa - ehkä yleisin ongelma harjoittelussa on puristavat, liikettä estävät vaatteet. Tässä on helppoa mennä pieleen erityisesti ulkovaatteiden kanssa. Ensinnäkin, on hyvä varmistaa että voit tehdä mitä tahansa liikkeitä helposti kun sinulla on täysi ulkoasusi päällä. Toiseksi, vaatteesi ei pitäisi houkutella kehoasi vääriin asentoihin tai huonoihin tapoihin. Tämä voi tapahtua helposti ja jopa hieman salakavalasti, ja aiheuttaa pitkällä tähtäimellä ongelmia joiden todellinen syy ei välttämättä aina ole ilmeinen. Esimerkiksi koko kaulaa tukeva huivi saattaa olla syypää hartioiden jäykkyyteen tai niskakipuihin; kokovartalopuku tyköistuvalla vyötäröllä voi muuttaa hengitystäsi pinnallisemmaksi, tai aiheuttaa ongelmia vatsasi kanssa; kengät, jotka eivät anna nilkkojesi liikkua tarpeeksi, voivat olla haitaksi koko ryhdillesi. Ulkoharjoitteluun väljä kokohaalari toimii yleensä hyvin, ja auttaa pitämään yleisimmät ongelmakohdat kurissa.

 

Sellaisissa taidoissa kuten chi kung, kungfu ja zen, joissa rentoutuminen on olennaisen tärkeää, kylmänä harjoittelu ei yksinkertaisesti toimi.

 

Haalarit on parhautta!

Tavallinen haaste talvisen harjoitteluasun kasaamisessa monista eriliisistä palasista, kuten takeista ja ulkohousuista, on mahdollisten aukeamien määrä - mitä enemmän niitä on, sitä todennäköisemmin kylmä pääsee sisään. Usein ulkohousut ovat myös liian kiristäviä vyötärön seudulta. Lisäksi rivakamman harjoittelun aikana on tavallista, että henkselit lähtevät irti, napit ja vetoketjut napsahtelevat auki, ja niin edelleen. Haalarit ja ulkokokopuvut toimivat hienosti liikunnallisessa harjoittelussa, koska ne sallivat hyvin liikettä, ja samanaikaisesti säilyttävät tehokkaasti ruumiinlämpöä. Jo vuosien ajan olen käyttänyt talvisin pilkkimiseen ja vastaavaan talvikäyttöön tarkoitettuja haalareita, eivätkä ne koskaan ole tulleet tielle.

 

Kädet ja jalat kevyinä

Monesti kungfu-harjoittelijoilla voi nähdä raskaita kenkiä, jollaisia en henkilökohtaisesti suosi. Nykyaikaisissa urheilukengissä yleinen piirre on se, että ne nostavat hieman kantapäätä maasta, ja vievät enemmän painoa varpaille ja päkiöille. Erityisesti kungfu-harjoittelussa tämä häiritsee helposti ryhtiä. On varmasti helpomman ja mukavamman tuntuista liikkua kun on hieman ilmaa kantapäiden alla, mutta se voi kaartaa selkääsi ja pistää polvet lujille asennoissa. Itse pidän kevyistä tossuista ohuella, tasaisella pohjalla - myös talvisäässä. Raskaat talvikengät saattavat olla kivat ja lämpimät, mutta ne ovat liian kömpelöt monille kungfu-jalkatekniikoille. Sama asia pätee myös hansikkaisiin; on parempi käyttää ohuita ja tyköistuvia kangassormikkaita, kun pehmustettuja tumppuja, joilla ei saa kuin huonon nyrkin aikaiseksi. Kungfu-tekniikat voivat käyttää mitä tahansa osaa kädestä, joten kannattaa pitää vaihtoehdot avoinna. Ja kylmästä ei tarvitse niin huolehtia; kun varmistat että keskivartalosi ja raajasi ovat hyvin lämpimänä, sormet ja varpaatkin kestävät paremmin pakkasilmaa.

 

Pukeudu kerroksittain

Kotiseudullani talvi kestää pitkän aikaa, ja lämpötila vaihtelee +5 asteesta alas aina -30:een asti. Olen nyt jo melkein parinkymmenen vuoden ajan nauttinut talviharjoittelustani ulkona kaikissa näissä säissä. Jotta voit hyötyä samoista ulkovaatteista läpi koko talvikauden, kannattaa laatia toimiva kokonaisuus sellaisilla kerroksilla, joita voit helposti lisätä tai poistaa. Itselläni on ulkohaalarini, hyvä lämmin aluskerta, sekä pitkähihaiset alusvaatteet. Kun tähän vielä lisää villapipon, löysän puuvillaisen kaulasuojan, sekä pari kerrostettavaa paria sukkia ja hansikkaita, olen valmis aika pitkälle mihin tahansa talvipäivään. Muuntele vain kokonaisuuttasi tarvittaessa, ja voit löytää yhdistelmän samasta asusta mille tahansa lämpötilalle.

 

 

  • outdoor_winter_kungfu_training-2
  • outdoor_winter_kungfu_training-3
  • outdoor_winter_kungfu_training-4
  • outdoor_winter_kungfu_training-5

 

Vaikka yllä onkin aika paljon varusteasiaa, yleisesti ottaen kungfu-harjoittelu ei vaadi paljoakaan tarvikkeita. Kuten kaikessa, myös kungfussakin voi lähteä mopo käsistä oheiskrääsän kanssa, mutta omasta mielestäni liikunta ei laitteita kaipaa. Gymit, salit, matot, painot ja koneet voi suosiolla jättää pois; ei muuta kuin ulos avaraan luontoon ja treeni päälle!

 


 

- tai -

"Mitäs oikein huiskit tuolla 15-kiloisella salkokirveellä?"

shaolin kungfu guan dao weapon trainingKuuluisa esiintyjä ja taistelutaitojen harjoittelija Jet Li kerran sanoi: "Tuliase tekee sekunnin murto-osassa vuosikausien taisteluharjoittelun hyödyttömäksi".

Tänä päivänä harjoitelluissa perinteisissä taistelutaidoissa on kuitenkin yhä mukana paljon vanhaa aseharjoittelun perinnettä jo ajoilta, jolloin moderneja tuliaseita oltiin tuskin edes kuviteltukaan. Perinteisessä kungfussa aseharjoittelu on erityisen monipuolista. Miekat, sapelit, sauvat ja keihäät ovat vain jäävuoren huippu, ja monet harjoittelijat ylläpitävät yhä taitoja eksoottisemmillekin aseille, kuten esimerkiksi koukkuteräisille miekoille tai moniosaisille metallipiiskoille.

Tästä väistämättömästi nousevan kysymyksen voisi muotoilla vaikka seuraavasti: "kuinka todennäköistä on, että löydän itseni taistelukentältä raskaan pitkävartisen teräaseen kanssa puolustautumassa hyökkäävää ratsuväkiarmeijaa vastaan?".

Eli yksinkertaisemmin; miksi nykypäivänä pitäisi yleensä ylläpitää vanhoja aseperinteitä osana harjoitteluamme?

Siksi, koska yksi asia harjoittelussa ei koskaan muutu, eli se, että teemme sitä koska se on meille hyödyllistä. Katsotaanpa siis, mitä etua näiden "kuolleiden" asetaitojen säilyttämisestä voi meille olla.

Jaan tässä perinteisten kungfu-aseiden harjoittelusta saatavat hyödyt kolmeen kategoriaan:

  1. Voima
  2. Taistelutehokkuus
  3. Henkilökohtainen kehitys

Ensin ilmeisin, eli voima. Parhaimmillaan perinteinen aseharjoittelu vahvistaa kehoa tavoilla, joka on tehokasta, käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista. Kungfu-aseharjoittelussa aseiden käyttö on tyypillisesti kehitetty vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin taistelutilanteisiin, joten tekniikoissa otetaan koko kehon liikkeestä todella kaikki irti. Lisäksi, raskaammat aseet kuten vaikkapa guan dao (kiinalainen sapeliteräinen seiväs), vaativat järjestelmällistä harjoitusta että niitä pystyy edes käyttämään oikein - kuvittele heiluttavasi raskaammanpuoleista painonnoston levytankoa nopeana lyömäaseena, niin saat hieman kuvaa millaista guan daon harjoittelu oikeasti on.

 

Miksi ikivanhaa aseharjoittelua tulisi ylläpitää nykypäivänä?

 

Aseharjoittelusta saatava voima tukee myös hienosti paljain käsin tehtäviä tekniikoita. Lihasvoima ei kuitenkaan ole ainoa hyöty, vaan hyvä asetreeni kehittää myös tarkkuutta, tasapainoa ja ketteryyttä, josta pääsemmekin toiseen hyötyyn, eli taistelutehokkuuteen. Monipuolinen aseiden osaaminen edistää hyvin kamppailun perustaitoja, eli vaikkapa oikeaa sijoittautumista, ajoitusta ja arviointikykyä. Lyömäaseilla taisteltaessa jokainen osa vastustajasta muuttuu kohteeksi, joka nostaa entisestään taistelutilanteen panoksia. Myös eräs kätevä lisähyöty kungfun asetreenissä on oppia käyttämään improvisoituja aseita. Tuskin kukaan meistä tulee koskaan joutumaan tosielämän itsepuolustustilanteeseen miekka tai keihäs kätevästi kädessä, mutta kuinka usein saatavilla voi olla takki, laukku, sateenvarjo, penkki, tai vaikkapa keppi maasta? Hyvä ja kattava asetreeni tarjoaa perusteet kaiken mahdollisen kättä pidemmän käyttämiseen itsepuolustuksessa, ja kungfusta löytyy jopa omistautuneita liikesarjoja edellä mainittujen arkisten esineiden taistelukäyttöön.

Kungfu-aseharjoittelu tarjoaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen tai henkiseen kehitykseen. Esimerkiksi kiinalainen miekka (jian) on aseena suhteellisen pieni ja kevyt, eikä sitä käytetä suoraan torjuntaan voimalla, vaan tekniikat tyypillisesti myötäilevät ja kiertävät vastustajan liikkeitä. Tehokas kungfu-miekan käyttö edellyttää suurta taitoa ja hallintaa, ja sen vaativa treeni soveltuu erinomasesti keskittyneen, rauhallisen mielen harjoittamiseen. Historiallisesti kungfussa miekkaa pidettiinkin oppineiden aseena, kun taas soturimunkeille leimallisin ase oli sauva.

On hyvä mainita, että suurin osa - ellei kaikki - näistä hyödyistä edellyttää oikeaa ja päämäärätietoista harjoittelua, jossa myös taistelupuoli on vahvasti läsnä. Jos siis satut löytämään opettajan jolta voit oppia oikeita perinteisiä asetaitoja, kannattaa olla kiitollinen mahdollisuudesta – voit saada paljon enemmän kuin vain mielenkiintoisen katsauksen taistelutaitojen historiaan.

 


 

 

Miksi Harjoittelen Kungfua, osa 3: Henkinen Kehitys

(Jatkoa osasta 2.)

 

Henkinen Kehitys

Utagawa Kuniyoshin puupiirros Miyamoto MusashistaPidän englanninkielisestä termistä "martial art". Suomenkielinen "taistelutaito" on mielestäni käännöksenä puutteellinen; se viittaa vain kykyyn taistella, kun taas englanniksi - sekä myös kiinaksi - sodankäynti on vain osa käsitteen kokonaisuudesta. Toinen osa viittaa taiteeseen; kulttuuriin, sivistykseen ja syvyyteen, joka kaikkien suurien taitojen tavoin voi vaatia paljon, mutta tarjota vieläkin enemmän.

Nuorena poikana minuun teki suuren vaikutuksen Eiji Yoshikawan kirja Musashi. Se on kuvitteellinen kertomus satoja vuosia sitten eläneen oikean japanilaisen miekkamiehen, Miyamoto Musashin, elämästä. Vaikka kirja pyöriikin taistelutaitojen ja niiden harjoittelun ympärillä, ne esitetään kirjassa paljon suurempana tavoitteena kuin vain kykynä käydä sotaa tai taistella. Siinä ne on valjastettu itämaisessa kulttuurissa leimalliseen zen-harjoitteluun, eli määrätietoiseen henkilökohtaisen ja henkisen kehityksen pyrkimykseen meditatiivisen tekemisen kautta. Tämä istutti minuun ihanteen sille, mitä taistelutaidot voivat parhaimmillaan olla, joka on kasvanut mukanani koko elämäni ajan.

Shaolin Kungfu luotiin välineeksi henkiseen kehitykseen.

Kyseinen ajatus on ollut erottamaton osa myös kiinalaisia Shaolin-taitoja niiden syntypäivistä lähtien, jo vuosituhat ennen Miyamoto Musashin aikaa. Ensimmäiset Shaolin Kungfun harjoittelijat olivat buddhalaisia munkkeja, Shaolin-luostariin vetäytyneitä entisiä sotureita ja armeijoiden upseereita, jotka yhdistivät siellä opetetut sisäisen harjoittelun menetelmät sotataitoihin, luoden näin ensimmäisen, varhaisen version Shaolin Kungfusta. Kaikki myöhemmin kehittyneet kungfu-tyylit ovat suuresti velkaa tälle kiinalaisten taistelutaitojen kantaisälle. Mutta miksi buddhalaiset munkit, joiden tärkeimpänä tavoitteena oli pyrkiä valaistumiseen, olivat kiinnostuneet sotataidoista?

Siksi, koska Shaolin Kungfu luotiin välineeksi henkiseen kehitykseen. Yhteys taistelun ja henkisyyden välillä voi tuntua erikoiselta ajatukselta, mutta jos olet tosissasi harjoitellut taistelutaitoja, voit kenties omasta kokemuksestasi vahvistaa niiden esittämien haasteiden tarjoavan myös tehokkaan tien kasvaa paremmaksi ihmiseksi - siis jos sitä mielii seurata. Korkeatasoisessa kungfussa jokainen osa-alue harjoittelusta tukee tätä tavoitetta, oli sitten kyse terveydestä, meditaatiosta, tai mielen ja ruumiin hiomisesta käytännön taisteluharjoittelussa. Taistelutilanteen vaatimukset ovat korkeita ja välittömiä, joten sitä varten valmistava harjoittelu on omiaan pitämään riman korkealla kenelle tahansa omaa potentiaaliaan tavoittelevalle harjoittelijalle.

Vaikka ihanteeni taistelutaidoille kehittyivätkin varhain, oma harjoitteluni löysi uomansa vasta monen harha-askeleen jälkeen. Tiedän kokemuksesta, miten tietynlainen kamppailuharjoittelu voi ruokkia aggressiivisia ja väkivaltaisia taipumuksia. Toisaalta, tiedän myös miten toisenlainen voi auttaa kasvamaan parhaaksi versioksi itsestäsi. Henkinen harjoittelu kuitenkin usein liitetään erottamattomasti uskontoon, joka mielestäni on melko yksioikoinen tulkinta. Tulosten tulisi ennen kaikkea olla maanläheisiä ja käytännöllisiä. Haluaisitko mielummin olla tyyni vai hermostunut? Keskittynyt vai hajamielinen? Varma vai huolissasi? Rohkea vai pelokas? Kiitollinen vai katkera? Näistä edelliset ovat tuloksia, joitä varten henkistä taistelutaitoa nimenomaan harjoitellaan.

Maailmassa on taisteltu, ja harjoiteltu taistelemista, todennäköisesti yhtä pitkään kuin ihmisiä on ollut olemassa. Myös syitä sille löytyy loputtomasti. Pitkän historiansa ja poikkeuksellisen asemansa myötä kungfulla on ollut tilaisuus kehittyä paljon pelkkää kamppailua suuremmaksi. On tietenkin selvää, että suuri osa maailman taistelutaidoista ei ole koskaan pyrkinytkään muuhun; monesti ainoana päämääränä on tehokkaasti vain voittaa tai puolustaa. Mutta toisinaan on hyödyllistä arvioida taitoa sen pohjalta, mitä se voi parhaimmillaan olla. Itselleni kungfu on taito, jonka harjoittelu pistää kaiken perspektiiviin. Se on usein niin valtavan vaikeaa, että mietin voinko perustellusti edes kutsua itseäni harjoittelijaksi. Toisaalta, se on niin palkitsevaa, että elämässä ei ole vielä tullut vastaan asiaa jossa en voisi siitä hyötyä.

 

Tämän ajatuksen myötä ei tunnu kovinkaan kaukaiselta löytää itseään joka päivä harjoittelemasta myös seuraavankin 20 vuoden ajan.

 


 

Ensimmäiset Shaolin Kungfun harjoittelijat olivat buddhalaisia munkkeja, luostariin vetäytyneitä sotureita ja armeijoiden upseereita

Tulevat kurssit

Ei tapahtumia